لطفاً در هنگام ثبت‌نام به جنسیت قابل پذیرش کلاس توجه فرمایید

کلاس‌های ترم جاری: پاییز ۹۶

سامانه مرکز آموزش های علمی مهارتی حوزه علمیه خراسان، متناسب با آموزه های راهبردی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان به برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی و تخصصی اقدام می نماید که کاربران عزیز باید شرایط و ضوابط مصوب را قبول و اعمال نمایند:
* پذیرش شرایط عمومی و اختصاصی مرکز آموزش های علمی مهارتی حوزه علمیه خراسان.
* تعهد  حضور منظم در برنامه های آموزشی ، طبق مدیریت زمانی اعلام شده از مرکز آموزش مهارتها.
* ثبت نام کاربر به منزله قبول شرایط و التزامات مرکز می باشد لذا مبالغ مالی و شهریه خودیاری قابل عودت و برگشت نخواهد بود.
* در انتخاب دوره آموزشی و رشته مهارتی دقت نمایید و تمام مندرجات را کامل مطالعه نمایید.
هر کاربر ، می تواند  چند رشته یا مهارت را انتخاب و در چند دوره آموزشی شرکت نماید از این رو  محدودیت در کسب آموزه های مهارتی و کاربردی مطرح نیست لذا توجه به بازه زمانی کلاسهای هدف، توسط کاربر الزامی می باشد.
*در صورتی که دوره در مدت زمان یکماهه - از تاریخ شروع دوره - برگزار نشود ، هزینه دوره قابل عودت به درخواست کننده خواهد بود.

* در صورت تمایل به پرداخت شهریه به صورت اقساط ، حضورا به مرکز آموزش مهارتهای حوزه ( نبش چهارراه راه آهن. جنب عبادیی 55 ) مراجعه نمایید.

تلفن

*تلفن راهنما:   اداره برادران: 32280552   -  اداره خواهران: 32280551

کد کلاس عنوان شعبه استاد تعداد جلسات جنسیت هزینه دوره
960902 کار با رایانه خانم‌ها ساختمان مرکزی هاشمی ۱۶ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای بانوان ۶۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960915/2 نازک دوزی ساختمان مرکزی گرایلی ۴۴ جلسه ۴ دقیقه‌ای بانوان ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960915/6 نیو تکنیک ساختمان مرکزی خردگاه ۲۰ جلسه ۱۸۰ دقیقه‌ای بانوان ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960907/7 ICDL2 ساختمان مرکزی تام نیا ۱۶ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای بانوان ۶۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960919/8 بافتنی 2 ساختمان مرکزی نمازی ۱۰ جلسه ۱۸۰ دقیقه‌ای بانوان ۶۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
2/960920 آشپزی و سفره آرایی ساختمان مرکزی علیزاده ۷ جلسه ۲۴۰ دقیقه‌ای بانوان ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
961005/3 شیرینی پزی ساختمان مرکزی علیزاده ۷ جلسه ۲۴۰ دقیقه‌ای بانوان ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
10/960920 نازک دوزی شعبه 1- مجتمع ثامن الائمه (ع) میرزایی ۳۳ جلسه ۲۴۰ دقیقه‌ای بانوان ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960921 بافتنی 1 شعبه 1- مجتمع ثامن الائمه (ع) نمازی ۱۰ جلسه ۱۸۰ دقیقه‌ای بانوان ۶۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960907/3 چرم دوزی پایگاه 5 - مجتمع امام رضا (ع) اسدیان ۱۵ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای بانوان ۵۵۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960920/4 نازک دوزی پایگاه 5 - مجتمع امام رضا (ع) قاسمی ۳۰ جلسه ۲۷۰ دقیقه‌ای بانوان ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960904/5 ژورنال شناسی پایگاه 5 - مجتمع امام رضا (ع) قاسمی ۲۰ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای بانوان ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
کد کلاس عنوان شعبه استاد تعداد جلسات جنسیت هزینه دوره
960907 کار بار رایانه- icdl مقدماتی -درجه 2 ساختمان مرکزی هاشمی ۱۶ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آقایان ۶۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960918/1 برنامه نویسی اندروید (Android) – مقدماتی ساختمان مرکزی رحمانی ۲۰ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آقایان ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960912 مکالمه عربی ساختمان مرکزی ملوندی ۱۶ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آقایان ۵۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960919 مکالمه انگلیسی ساختمان مرکزی سجادی ۱۶ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آقایان ۵۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960919/1 خوشنویسی (خط تحریری) ساختمان مرکزی اکبری ۱۷ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آقایان ۴۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960912/2 تایپ سریع و ده انگشتی ساختمان مرکزی هاشمی ۱۰ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آقایان ۳۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960912/3 کار بار رایانه- icdl 1 پیشرفته ساختمان مرکزی دوراندیش ۵۵ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آقایان ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960914/1 مکالمه عربی شعبه 1- مجتمع ثامن الائمه (ع) الجهنی ۱۶ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آقایان ۵۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960913/1 خوشنویسی (خط تحریری) شعبه 1- مجتمع ثامن الائمه (ع) آفتابگرد ۱۴ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آقایان ۴۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960912 icdl2 پایگاه 5 - مجتمع امام رضا (ع) باقی ۴۶ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آقایان ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960917 مکالمه عربی پایگاه 5 - مجتمع امام رضا (ع) ملوندی ۱۶ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آقایان ۵۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960914 خوشنویسی (خط تحریری) پایگاه 5 - مجتمع امام رضا (ع) اکبری ۱۴ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آقایان ۴۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین
960930 کارگاه رایانه 1 پایگاه 4 - مجتمع ثامن الحجج(ع) هاشمی ۵ جلسه ۱۲۰ دقیقه‌ای آقایان ۲۰۰,۰۰۰ ریال اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام آنلاین